Trường Tiểu học Hai Bà Trưng tham gia tập huấn các tính năng cơ bản của cổng thông tin điện tử.

Ngày 15/5/2019 Cán bộ quản lý và giáo viên Tin học tham dự hướng dẫn các tính năng cơ bản của công thông tin điện tử.

- Thành viên tham gia đầy đủ.

- Tập huấn thành công hiệu quả

- Toàn cảnh buổi tập huấn.

Bài viết liên quan