KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 3 SẠCH

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 3 SẠCH "NƯỚC SẠCH, MÔI TRƯỜNG SẠCH, NÔNG NGHIỆP SẠCH" NĂM 2021

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

Số         /KH THHBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Phụng Thượng, ngày 20 tháng 5 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” trường Tiểu học Hai Bà Trưng năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 578/KH-UBND ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ về thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” năm 2020 trên địa bàn huyện Phúc Thọ; Kế hoạch số 221/KH-PGDĐT, ngày 17/5/2021 của Phòng GDĐT huyện Phúc Thọ về thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” Ngành GD&ĐT huyện Phúc Thọ năm 202;

Trường Tiểu Học Hai Bà Trưng xây dựng Kế hoạch thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trướng về vai trò, ý thức của mỗi người trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà trường, lớp học, nhà vệ sinh thân thiện, cảnh quan sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng trường học thân thiện, giao tiếp ứng xử văn minh góp phần xây dựng huyện Phúc Thọ sáng, xanh, sạch, đẹp;

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện cuộc vận động thường xuyên, liên tục;

- Chủ động lựa chọn nhà cung ứng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc, xuất xứ đế sử dụng đảm bảo an toàn, chất lượng để làm tốt công tác chăm sóc bán trú;

- Phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, chủ động tham gia cuộc vận động một cách thiết thực, thường xuyên, kiên trì; gắn với trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu, các đoàn thể trong trường học để xây dựng trường học “sáng - xanh - sạch - đẹp”, trường học an toàn.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH

1. 100% các lớp học thực hiện “ Lớp học không có rác”. GVCN, GV chuyên tích cực tuyên truyền học sinh không ăn quà vặt trong trường học.

2. 100% các lớp học, nhà vệ sinh, sân trường luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp.

3. Tổ chức cho học sinh ăn bán trú đảm bảo thực phẩm sạch, an toàn.

4. Giáo đục học sinh ý thức và kỹ năng làm sạch môi trường. 100% các lớp định kỳ hằng tuần tổ chức cho học sinh tham gia tổng vệ sinh trường, lớp học và xung quanh khu vực trường.

5. Thành lập t tự quản vệ sinh môi trường, xây dựng và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trong trường học luôn sạch sẽ, không chăn nuôi gia súc, gia cầm trong trường học.

III. NỘI DUNG

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trong trường học

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường;

- Phổ biến pháp luật, kiến thức về vệ sinh ATTP, bảo vệ nguồn nước và môi trường tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như Luật an toàn thực phẩm, luật bảo vệ môi trường;

- Tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp: bằng băng zôn, khấu hiệu, panô, áp phích; tổ chức ký cam kết đến từng lớp, từng học sinh; tổ chức các phong trào thi đua; tổ chức các tiết học về giữ vệ sinh môi trường trong trường học; tuyên truyền trong các giờ chào cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoài giờ lên lớp ...

- Tăng cường giáo dục học sinh tính tự giác trong việc giữ vệ sinh môi trường như tự giác nhặt, bo rác đúng chỗ thu gom rác và dọn vệ sinh phòng học trước và sau giờ học, buổi học..., tự giác chăm sóc bồn hoa, cây xanh, cây cảnh của trường, lớp;

- Thực hiện các đợt cao điểm về công tác tuyên truyền và bao đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm nhân các ngày lễ, Tết trong năm học;

- Động viên, khuyến khích các lực lượng trong và ngoài nhà trường cùng tham gia chăm sóc, cải tạo và báo vệ môi trường, đảm bao vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước sạch nâng cao chất lượng và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường.

2. Thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”

- Trang bị đầy đủ các thùng rác để đặt tại khu vực hành lang mỗi tầng dãy học sinh và ở một số gốc cây bóng mát. Hàng ngày rác được gom và mang đến nơi tập kết đúng quy định. Không cho học sinh mang quà vặt vào trường, lớp. Đảm bảo có đủ số lượng thùng rác được bố trí phù hợp, thuận tiện cho việc sử dụng, thu gom, vận chuyển;

- Công khai nội quy, quy định v thực hiện kế hoạch “Trường học không có rác” trong các lớp học, và một số vị trí phù hợp trong nhà trường;

- Duy trì, đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học, từng lớp học và các khu vệ sinh, vườn trường. Hàng ngày tổ chức thu dọn, vận chuyên hết rác thải trong trường về nơi tập kết theo quy đinh; không đ rác thải tồn đọng, lưu lâu ngày trong trường;

- Hệ thống cống, rãnh thoát nước, hố ga chửa nước thải phải luôn đạy nắp để đảm bảo an toàn, trong khuôn viên trường không có hố nước, những nơi có nước đọng phải được xử lý kịp thời;

- Thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, giữ gìn không gian sáng, xanh, sạch đẹp, môi trường trường học văn minh;

- Mỗi lớp trong nhà trường phát động công trình măng non, trồng cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, bồn hoa, cây cánh, vườn rau phù hợp, được chăm sóc, cắt tia thường xuyên tạo cảnh quan đẹp, không trồng cây có vỏ, lá, hoa chứa chât độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh;

- Các phòng học, phòng chức năng, các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được lắp đặt, b trí khoa học, thẩm , được sử dụng hiệu quả;

- H thống pano, khẩu hiệu phải có nội dung phù hợp với mỗi cấp học, có ý nghĩa giáo dục, được treo ớ vị trí phù hợp đảm bảo tính thâm mỹ và an toàn;

- Thường xuyên rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hệ thống đèn chiếu sáng, đồ dùng, đồ chơi để đảm bao an toàn, cải tạo sân trường, lớp học, bồn hoa, nhà vệ sinh sạch, đẹp;

- Không có súc vật nuôi, thả rông, phóng uế trong nhà trường.

3. Tổ chức ăn bán trú đảm bảo vệ sinh, an toàn

- Phối hợp với Phụ huynh học sinh trong việc lựa chọn nhà cung cấp suất ăn có đầy đủ hồ sơ năng lực và các điều kiện khác;

- Thực hiện nghiêm việc giao, nhận, lưu mẫu thức ăn hàng ngày;

- Thường xuyên kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất các điều kiện thực tế tại đơn vị cung ứng suất ăn từ nuôi, trồng, sơ chế, chế biến, hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm.

4. Sử dụng nước sạch trong nhà trường

- Tổ chức hội nghị truyền thông về nước sạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm; bảo vệ nguồn nước, đường ống dẫn nước, định kỳ vệ sinh;

- Thực hiện xét nghiệm, kiểm tra xác minh kết quả của nước đóng bình.

5. Phát động các phong trào, các đợt thi đua

- Tổ chức tổng vệ sinh toàn trường vào chiều thứ Sáu hàng tuần;

- Tổ chức các đợt cao điểm về vệ sinh môi trường trong trường học vào các dịp khai giảng năm học, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên dán; dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3; ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất dât nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày Quốc khánh 02/9...

- Tổ chức tốt hoạt động tập thể với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải" nhằm hướng dẫn thực hành các hoạt dộng xứ lý rác trong nhà trường như: b rác đúng nơi qui định, nhặt rác trên sân trường, gom rác vào thùng chứa chuyển đến nơi tập kết rác;

- Thực hiện tốt phong trào thi dua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu qủa xây dựng cảnh quan sư phạm để nhà trường thực sự đạt tiêu chuẩn “xanh - sạch - đẹp”;

- Hệ thống cây xanh, cây bóng mát, bồn hoa được chăm sóc thường xuyên, phân công trách nhiệm cho các lớp thực hiện tạo phong trào thi đua trong nhà trường về việc chăm sóc và xây dựng cảnh quan môi trường;

- Phát động học sinh thi vẽ tranh, viết bài ... về môi trường với chủ đề “Môi trường mơ ước của em”, phát động cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện bảo vệ môi trường trong trường học.

IV. TỔ CHỨC THỤC HIỆN

1. Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” trường Tiểu học Hai Bà Trưng năm 2021triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh biết và thực hiện;

- Triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên;

- Theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra để hoạt động mang tính bền vững, đảm bảo vẻ đẹp cảnh quan môi trường.

2. GV- Tổng phụ trách Đội

- Phân công cụ thể, theo dõi, nhắc nhở các lớp thực hiện. Lên kế hoạch tổ chức lao động vệ sinh, trình Ban giám hiệu duyệt (từ 26 cuối tháng đến ngày mùng 3 đầu tháng sau);

- Theo dõi, hướng dẫn, nghiệm thu công việc, báo cáo Ban giám vào ngày 25 hàng tháng;

- Đôn đốc, nhắc nhở và biện pháp khắc phục, xử lý học sinh khi vi phạm.

3. Nhân viên Y tế

- Hỗ trợ GV-Tổng phụ trách Đội kiểm tra, nghiệm thu vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh; giám sát nhắc nhở việc giữ gìn vệ sinh trường học đối với học sinh trong nhà trường;

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc lưu mẫu, hủy mẫu ăn bán trú theo đúng quy định.

4. Giáo viên chủ nhiệm

- Hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tạo vẻ mỹ quan cho nhà trường.

- Tuyên truyền xây dựng trường học an toàn; thực hiện chủ đề: “Học sinh nói không với hành vi đánh nhau, bạo lực học đường”;

- Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện “Trường học không có rác”; trường, lớp học sáng - xanh - sạch - đẹp trường học an toàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện cuộc vận động 3 sạch "Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch" trường Tiểu học Hai Bà Trưng năm 2021. Ban chỉ đạo yêu cầu CBQL,GV,NV và học sinh nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Phúc Thọ (để b/c);

- CB,GV,NV (để th/h);

- Lưu: VT.

T/M BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

 

Bài viết liên quan