KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 3 SẠCH: NƯỚC SẠCH, MÔI TRƯỜNG SẠCH, NÔNG NGHIỆP SẠCH NĂM 2020 CỦA TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND HUYỆN PHÚC THỌ                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                         Phụng Thượng, ngày 16 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nướcsạch, Môi trường sạch,Nông nghiệp sạch” trường Tiểu học Hai Bà Trưngnăm 2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 258/KH-UBND, ngày 27/2/2020của Ủyban nhân dân huyện Phúc Thọ về thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” năm 2020 trên địa bàn huyện Phúc Thọ;

Thực hiện Kế hoạch số 148/KH-PGD&ĐT, ngày 08/4/2020 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ về thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” Ngành GD&ĐT huyện Phúc Thọ năm 2020;

 

Trường Tiểu Học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động 3 sạch “Nước sạch, Môi trường sạch, Nông nghiệp sạch” của trường Tiểu học Hai Bà Trưng năm 2020, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 • Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trướng về vai trò, ý thức của mỗi người trong việc giữgìn vệ sinh môi trường trong nhà trường, lớp học, nhà vệ sinh thân thiện, cảnh quan sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng trường học thân thiện, giao tiếp ứng xử văn minh góp phần xây dựng huyện Phúc Thọ sáng, xanh, sạch, đẹp.
 • Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc thực hiện cuộc vận động thường xuyên. Nhà trường chủ động lựa chọn nhà cung ứng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc, xuất sứ đế sử dụng đảm bảo an toàn, chất lượng để làm tốt công tác chăm sóc bán trú.
 • Phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của cán bộ quan lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, chủ động tham gia cuộc vận động một cách thiết thực, thường xuyên, kiên trì; gắn với trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, ban giám hiệu, các đoàn thể trong trường học để xây dựng trường học “ sáng - xanh - sạch - dẹp”, trường học an toàn.
 1. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
 1. 100% các lớp học thực hiện “ Lớp học không có rác”. GVCN, GV chuyên tích cực tuyên truyền học sinh không ăn quà vặt trong trường học.
 2. 100% các lớp học, nhà vệ sinh, sân trường luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp.
 3. Tổ chức cho học sinh ăn bán trú đảm bảo thực phẩm sạch, an toàn.
 4. Giáo đục học sinh ý thức và kỹ năng làm sạch môi trường. 100% các lớp định kỳ hằng tuần tổ chức cho học sinh tham gia tổng vệ sinh trường, lớp học và xung quanh khu vực trường.
 5. Thành lập t tự quản vệ sinh môi trường, xây dựng và thực hiện cam kết bảo vệ môi trường trong trường học luôn sạch sẽ, không chăn nuôi gia súc, gia cầm trong trường học.

III. NỘI DUNG

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhậnthức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường trong trường học
 • Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục về ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường.
 • Phổ biến pháp luật, kiến thức về vệ sinh ATTP, bảo vệ nguồn nước và môi trường tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh như Luật an toàn thực phẩm, luật bảo vệ môi trường.
 • Tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp: bằng băng zôn, khấu hiệu, panô, áp phích; tổ chức ký cam kết đến từng lớp, từng học sinh; tổ chức các phong trào thi đua; tổ chức các tiết học về giữ vệ sinh môi trường trong trường học; tuyên truyền trong các giờ chào cờ đầu tuân, các buổi sinh hoạt Đội, sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoài giờ lên lớp ...
 • Tăng cường giáo dục học sinh tính tự giác trong việc giữ vệ sinh môi trường như tự giác nhặt, bo rác đúng chỗ thu gom rác và dọn vệ sinh phòng học trước và sau giờ học, buổi học..., tự giác chăm sóc bồn hoa, cây xanh, cây canh của trường, lớp.
 • Thực hiện các đợt cao điểm về công tác tuyên truyền và bao đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm nhân các ngày lễ, Tết trong năm học.

- Dộng viên, khuyến khích các lực lượng trong và ngoài nhà trường cùng tham gia chăm sóc, cải tạo và báo vệ môi trường, đảm bao vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước sạch nâng cao chất lượng và sức khỏe cho cán bộ, giáo vicn và học sinh trong toàn ngành.

 1. Thực hiện tốt công tác xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn
 • Trang bị đầy đủ các thùng rác để đặt tại khu vực hành lang mỗi tầng dãy học sinh và ở một số gốc cây bóng mát. Hàng ngày rác được gom và mang đến nơi tập kết đúng quy định. Không cho học sinh mang quà vặt vào trường, lớp. Đảm bảo có đủ số lượng thùng rác được bố trí phù hợp, thuận tiện cho việc sử dụng, thu gom, vận chuyển.
 • Công khai nội quy, quy định v thực hiện kế hoạch “Trường học không có rác” trong các lớp học, và một số vị trí phù hợp trong nhà trường.
 • Duy trì, đảm bảovệ sinh môi trường trong trường học, từng lớp học và các khu vệ sinh, vườn trường. Hàng ngày tổ chức thu dọn, vận chuyên hết rác thải trong trường về nơi tập kết theo quy đinh; không đ rác thải tôn đọng, lưu lâu ngày trong trường.
 • Hệ thống cống, rãnh thoát nước, hố ga chửa nước thải phải luôn đạy nắp để đảm bảo an toàn, trong khuôn viên trường không có hố nước, những nơi có nước đọng phải được xử lý kịp thời.
 • Thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, giữ gìn không gian sáng, xanh, sạch đẹp, môi trường trường học văn minh.
 • Mỗi lớp phát động công trình măng non, trồng cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, bồn hoa, cây cánh, vườn rau phù hợp, được chăm sóc, cắt tia thường xuyên tạo cảnh quan đẹp, không trồng cây có vỏ, lá, hoa chứa chât độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.
 • Các phòng học, phòng chức năng, các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi được lắpđặt, b trí khoa học, thẩm, được sử dụng hiệu quả.
 • Hộ thống pano, khẩu hiệu phải có nội dung phù hợp với mỗi cấp học, có ý nghĩa giáo dục, được treo ớ vị trí phù hợp đảm bảo tính thâm mỹ và an toàn.
 • Thường xuyên rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hệ thống đèn chiếu sáng, đồdùng, đồ chơi đểđảm bao an toàn, cải tạo sân trường, lớp học, bồn hoa, nhà vệ sinh sạch, đẹp.
 • Không có súc vật nuôi, thả rông, phóng uể trong nhà trường.
 1. Tổ chức ăn bán trú đảm bảo vệ sinh, an toàn.
 • Phối hợp với Phụ huynh học sinh trong việc lựa chọn nhà cung cấp suất ăn có đầy đủ hồ sơ năng lực và các điều kiện khác.
 • Thực hiện nghiêm việc giao, nhận, lưu mẫu thức ăn hàng ngày.
 • Phối hợp kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú.
 1. Sử dụng nước sạch trong nhà trường
 • Tổ chức hội nghị truyền thông về nước sạch đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng nguồn nước sạch tiết kiệm; bảo vệ nguồn nước, đường ống dẫn nước, định kỳ vệ sinh.
 • Thực hiện xét nghiệm, kiểm tra xác minh kết quả của nước đóng bình.
 1. Phát dộng các phong trào, các đợt thi đua
 • Tố chức phong trào tổng vệ sinh toàn trường vào chiều thứ Sáu hàng tuần.
 • Tổ chức các đợt cao điểm về vệ sinh môi trường trong trường học vào các dịp khai giảng năm học, kỷ niệm ngàynhà giáo Việt Nam 20/11; dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên dán; dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3; ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất dât nước (30/4), ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày Quốc khánh 02/9...
 • Tổ chức tốt hoạt động tập thể với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải" nhằm hướng dẫn thực hành các hoạt dộng xứ lý rác trong nhà trường như: b rác đúng nơi qui định, nhặt rác trên sân trường, gom rác vào thùng chứa chuyển đến nơi tập kết rác.
 • Thực hiện tốt phong trào thi dua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu qủa xây dựng cảnh quan sư phạm để nhà trường thực sự đạt tiêu chuẩn “xanh - sạch - đẹp”.
 • Hệ thống cây xanh, cây bóng mát, bồn hoađược chăm sóc thường xuyên, phân công trách nhiệm cho các lớp thực hiện tạo phong trào thi đua trong nhà trường về việc chăm sóc và xây dựng cảnh quan môi trường.
 • Phát động học sinh thi vẽ tranh, viết bài ... về môi trường với chủ đề“Môi trường mơ ước của em”, phát động cuộc thi viết về gương “Người tốt, việc tốt” trong thực hiện bảo vệ môi trường trong trường học.
 1. TỔ CHỨC THỤC HIỆN

1. Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động:

       - Xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai toàn thể giáo viên, nhân viên và học sinh để biết và thực hiện.

- Triển khai nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên.

       - Theo dõi, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra để hoạt động mang tính bền vững, đảm bảo vẻ đẹp cảnh quan môi trường.

2. Tổng phụ trách Đội:

       Phân công cụ thể, theo dõi, nhắc nhở các lớp thực hiện. Lên kế hoạch tổ chức lao động vệ sinh, trình Ban giám hiệu duyệt (từ 28 cuối tháng đến ngày mùng 3 đầu tháng sau); theo dõi, hướng dẫn, nghiệm thu công việc, báo cáo Ban giám vào ngày 25 hàng tháng; có kế hoạch đôn đốc nhắc nhở và biện pháp khắc phục, xử lý học sinh khi vi phạm. Theo dõi đội Cờ đỏ trực, ghi nhận, giải quyết tình hình vi phạm của học sinh.

       3. Nhân viên Y tế: hỗ trợ GV-Tổng phụ trách Đội vể kiểm tra, nghiệm thu lao động của học sinh, thường ngày chăm sóc bồn hoa,cây cảnh; giám sát nhắc nhở việc giữ vệ sinh trường học đối với học sinh.

4. Giáo viên chủ nhiệm:

       Hướng dẫn học sinh lao động vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh tạo vẻ mỹ quan cho nhà trường. Đảm bảo trường học an toàn, thực hiện chủ đề: “Học sinh nói không với hành vi đánh nhau, bạo lực học đường”.

       Tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện “Trường học không có rác”; trường, lớp học “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn.

       5. Các thành viên còn lại (giáo viên chuyên trách, nhân viên): hỗ trợ Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động và theo dõi, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt.

       Trên đây là Kế hoạch thựchiện cuộc vậnđộng 3 sạch “Nướcsạch, Môi trường sạch,Nông nghiệp sạch”trường Tiểu học Hai Bà Trưngnăm 2020. Ban chỉ đạo yêu cầu CBQL, GV, NV và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Phúc Thọ (để b/c)

- Hiệu trưởng (để ph/d)

- Toàn thể CB,GV,NV (để th/h)

- Lưu: VT.

T/M BAN CHỈ ĐẠO

(TRƯỞNG BAN)

 

Cấn Thị Thanh Bình

Bài viết liên quan