KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2019-2020

Căn cứ Kế hoạch hoạt động đoàn xã Phụng Thượng năm 2019;

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 2020 của trường Tiểu học Hai Bà Trưng;

BCH chi đoàn trường TH Hai Bà Trưng xây dựng Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

ĐOÀN XÃ PHỤNG THƯỢNG
CĐ TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

KẾ HOẠCH

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Năm học 2019 – 2020

Căn cứ Kế hoạch hoạt động đoàn xã Phụng Thượng năm 2019;

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 2020 của trường Tiểu học Hai Bà Trưng;

BCH chi đoàn trường TH Hai Bà Trưng xây dựng Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống gắn với triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong thanh niên trường học.

2. Phối hợp với Đội tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn thông qua việc đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, hiệu quả theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường.

3. Tham gia đầy đủ các phong trào hoạt động xã hội trong và ngoài trường.

4. Tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn với  Hội Liên hiệp thanh niên trong trường. Chú trọng công tác quản lý đoàn viên, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, Hội.

 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

1.1. Triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 02-NQ/TWĐTN ngày 22/8/2013 Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”.

- Tham gia các hoạt động tìm hiểu và giáo dục về tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua các cuộc thi với hình thức phong phú, đa dạng, tuyên truyền trực quan cho đoàn viên tìm hiểu.

- Tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các nội dung trung thực, trách nhiệm.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong đoàn viên nhà trường có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

          1.2. Tham gia  các hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống của tổ chức Đoàn, Hội, bồi dưỡng lòng yêu nước, vun đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm về chủ quyền Tổ quốc, trong đó bao gồm các giải pháp:

          - Tham gia các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của trường, của địa phương.

         - Duy trì và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu giữa các trường học với các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn xã.

         1.3. Tham gia các hoạt động góp phần hình thành thói quen tốt trong môi trường học đường, ngoài xã hội và trên mạng internet cho thanh niên trường học như: ứng xử văn minh, thân thiện, lành mạnh; chủ động học tập, nghiên cứu khoa học, tạo thói quen đọc sách thường xuyên, kỷ luật, tự giác, tự quản; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đặc biệt là chấp hành Luật Giao thông đường bộ, tuân thủ kỷ luật. Thực hiện hiệu quả các mô hình “Phòng học văn hóa”, “Nhà  xe văn minh”, “Cổng trường an toàn giao thông”.

1.4. Tham gia các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tập trung hướng đến giữ gìn cảnh quan, môi trường học đường và của địa phương, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giữ gìn an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện.

      1.5. Phát động phong trào thi đua dạy tốt trong giáo viên trẻ. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ trong đội ngũ giáo viên trẻ.

2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng.

2.1. Bồi dưỡng, định hướng tư tưởng cho đoàn viên ưu tú, phấn đấu tăng tỉ lệ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

2.2. Củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Xây dựng, triển khai và nâng cao chất lượng các hình thức sinh hoạt chi đoàn phù hợp với đặc điểm của đoàn trường.

2.3. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ Đoàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên trẻ trong tham gia hoạt động Đoàn.

2.4. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đoàn.

2.5. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các đoàn viên để kịp thời triển khai, phát triển công tác Đoàn.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

Tháng 8/2019

Chủ đề: “Hè vui khoẻ bổ ích, chào mừng năm học mới”

- Tiếp đón ĐVTN trở lại sinh hoạt tại trường.

- Tham gia các hoạt động lao động vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới theo sự chỉ đạo của cấp trên.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho khai giảng năm học 2019-2020 theo sự phân công của cấp trên.

Tháng 9/2019

Chủ đề: “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước”

- Phục vụ lễ Khai giảng năm học 2019-2020

- Tuyên truyền giáo dục nội quy nhà trường; luật Giao thông đường bộ cho ĐVTN khi tham gia giao thông.

- Tham gia công tác hiến máu tình nguyện

- Kết hợp TPT xây dựng nếp sinh hoạt giữa giờ.

- Tham gia tổ chức: "Đêm hội trăng rằm"

- Tổ chức ĐHCĐ, kiện toàn tổ chức BCH Đoàn trường;

Tháng 10/2019

Chủ đề: “Yêu thương, chia sẻ”

- Duy trì nếp tập thể dục giữa giờ.

- Phát động phong trào “Áo ấm tặng bạn”; chiến dịch “Tình nguyện mùa đông” và chương trình “Sách hay cho em”.

Tháng 11/2019

“Truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo”

- Duy trì nếp tập thể dục giữa giờ.

- Tham gia văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

- Phát động phong trào dạy tốt – học tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Phục vụ, kết hợp công đoàn tổ chức hoạt động ngoài giờ ngày 20/11.

Tháng 12/2019

“ Đoàn viên với với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

- Duy trì nếp tập thể dục giữa giờ.

- Sơ kết công tác Đoàn học kỳ I năm học 2019 - 2020.

- Kết hợp TPT  trong công tác kiểm tra hoạt động kiểm tra Nghi thức đội viên và sinh hoạt sao.

Tháng 1/2020

“Đoàn viên giữ vững kỉ cương”

- Duy trì nếp tập thể dục giữa giờ cho HS.

Tháng 2/2020

“Thanh niên với lí tưởng cách mạng”

- Duy trì nếp tập thể dục giữa giờ.

- Tham gia chương trình "Chào năm mới 2020" với chủ đề “Tết cổ truyền”; tham gia tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2.

Tháng 3/2020

“Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”

- Duy trì nếp tập thể dục giữa giờ.

- Tham gia hoạt động ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

- Tham gia hoạt động tham quan dã ngoại ngày 26/3.

Tháng 4/2020

““Đoàn viên giữ vững kỉ cương”

- Duy trì nếp tập thể dục giữa giờ.

Tháng 5/2020

“Thanh niên với Bác Hồ”

- Duy trì nếp tập thể dục giữa giờ.

- Nhận xét, đánh giá Đoàn viên thanh niên theo chương trình “Rèn luyện Đoàn viên thời kỳ mới” và các tiêu chí của Chỉ thị 01-CT/TWĐTN.

- Tổng kết phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”.

- Phục vụ Lễ Bế giảng năm học  2019 - 2020.

Tháng 6,7/2020

“Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

- Tham gia các phong trào hoạt động hè 2020 tại địa phương, nhà trường (cho HS)

 

 

Trên đây là Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn trường TH Hai Bà Trưng năm học 2019 – 2020.

 

XÁC NHẬN CỦA BGH

Phụng Thượng, ngày 4 tháng 9 năm 2019

BÍ THƯ CHI ĐOÀN

 

 

                                                                                                                    Dương Thị Hà

Bài viết liên quan