QUY CHẾ CHUYÊN MÔN, NĂM HỌC 2019-2020

Quy chế này ban hành dựa trên vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên và học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;

PHÒNG GD&ĐT PHÚC THỌ                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Năm học 2019-2020

        

- Công văn số 3929/SGD&ĐT-GDPT ngày 10/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2019-2020;

- Hướng dẫn số 404/PGD&ĐT ngày 11/9/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ đối với cấp tiểu học về việc hướng dẫn các trường thực hiện nhiệm vụ năm học  2019-2020 đối với cấp Tiểu học.

Căn cứ kế hoạch số 39/KH-TH HBT ngày 04/10/2019 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Hai Bà Trưng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Chuyên môn Trường tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng Quy chế thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2019-2020 như sau:

PHẦN I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Quy chế này ban hành dựa trên vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên và học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;

Phạm vi áp dụng trong trường Tiểu học Hai Bà Trưng.

PHẦN II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Đối với Ban giám hiệu :

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ năm học. Đúng thời khóa biểu. Đúng phân phối chương trình theo khối lớp. Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy theo quy định (Hiệu trưởng dạy 2 tiết/tuần, Phó Hiệu trưởng dạy 4 tiết/tuần).

- Nghiên cứu kỹ chương trình các lớp, chỉ đạo đúng kế hoạch.

- Phân công công tác cho từng giáo viên phù hợp với chuyên môn được đào tạo, giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ, lớp.

- Dự đủ số tiết theo quy định (báo trước hoặc đột xuất).

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên theo định kỳ, đột xuất, có nhận xét ,đánh giá và xếp loại.

- Chỉ đạo kiểm tra định kỳ đúng lịch, đúng quy chế. Báo cáo đúng chất lượng, đúng thời gian.

- Kiểm tra chuyên môn 70%, toàn diện 30% tổng số giáo viên.

- Triển khai đầy đủ các chuyên đề, các cuộc thi do cấp trên tổ chức đối với giáo viên và học sinh.

- Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng triển khai kế hoạch chuyên môn của tổ mình.

- Đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014.

- Tổ chức tốt các chuyên đề theo tổ, toàn trường (Theo kế hoạch).

II. Đối với tổ trưởng:

- Chấp hành sự phân công, điều động của BGH, giúp BGH hoàn thành nhiệm vụ năm học.

- Có trách nhiệm lên kế hoạch hoạt động, kế hoạch chuyên môn của tổ, thống nhất chỉ tiêu phấn đấu cho các lớp.

- Báo cáo chất lượng học sinh chính xác, đúng thời gian.

- Phân công giáo viên dạy thao giảng, dạy chuyên đề.

- Duy trì sinh hoạt chuyên môn tổ đúng theo Điều lệ trường Tiểu học quy định. (2tuần/1 lần; vào tuần 1 và 3 hàng tháng).

- Kết hợp với chuyên môn ra đề Kiểm tra định kì đối với môn Toán, Tiếng Việt (Khối 1,2,3,4,5);  Khoa học, Lịch sử & Địa lý (khối 4,5).

- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên 1 lần / tháng, có nhận xét, đánh giá xếp loại.

- Dạy đúng, đủ chương trình và đổi mới phương pháp theo hướng tích cực.

- Dự đầy đủ các chuyên đề của Phòng GD&ĐT tổ chức, mở thêm các chuyên đề khác khi tổ có đề nghị.

- Dự giờ, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên ít nhất 1/ lần/ học kỳ.

- Cuối mỗi tháng họp với Phó Hiệu trưởng báo cáo kết quả kiểm tra đối với tổ viên, cần chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại nâng cao chất lượng dạy và học.

III. Đối với giáo viên:

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trách nhiệm mọi nhiệm vụ do Ban giám hiệu, tổ trưởng điều hành. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của học sinh trong giờ đến trường.

1. Thực hiện quy chế chuyên môn:

- Soạn bài đầy đủ, đúng phân phối chương trình, có hệ thống câu hỏi phù hợp đặc trưng bộ môn. Thể hiện rõ hoạt động của thầy - trò, những thiết bị đồ dùng dạy học sẽ sử dụng, bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức kĩ năng của từng bài. Soạn bài theo hướng phát triển năng lực của người học; Soạn bài trên cỡ giấy A4, cỡ chữ 14, phong chữ Times New Roman; thể thức trình bày và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng yêu cầu của Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ.

- Có ý thức cao trong giảng dạy, dạy đúng, đủ số tiết, đủ môn, đủ thời gian quy định.

- Nắm chắc nội dung chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên. Mỗi giáo viên phải có sách giáo khoa và sách giáo viên, bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học; Văn bản hợp nhất giữa TT30&TT22, ngày 28/9/2016.

- Không dạy chay, phải có đồ dùng lên lớp theo yêu cầu của bài, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong giờ dạy.

- Giảng dạy, kiểm tra, xếp loại học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học. Quy trình đánh giá phải chính xác, công bằng, khách quan. Tuyệt đối không được chê bai, nhận xét thiếu tính hướng dẫn. Thực hiện nghiêm túc việc thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 và Thông tư 22/2016 sửa đổi bổ sung một số điều.

- Cùng với tổ trưởng ra đề kiểm tra định kì môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử & Địa lý (khối 4,5); Tiếng Anh và Tin học (GV Tiếng Anh, GV Tin học).

- Quan tâm tới từng đối tượng học sinh ở trong lớp, đặc biệt là học sinh tiếp thu chậm; có kế hoạch và biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh đạt chuẩn KT,KN.

- Dự giờ đủ số tiết theo quy định: GVCN dự 18 đến 20 tiết/năm; Giáo viên bộ môn dự 18 tiết/năm; Tổ trưởng tổ chuyên môn dự 25 đến 30 tiết/năm.

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn Cụm trường.

- Giáo viên có tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp môn văn hóa, môn chuyên biệt và các Hội thi khác do cấp trên tổ chức theo tinh thần của Thông tư số 21/TT-BGD&ĐT ngày 20/7/2010.

- Phòng học phải sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng, không màng nhện. Tường phòng học, bàn học sinh không bị viết vẽ bậy. Trang trí lớp đúng quy định trường Xanh - Sạch - Đẹp.

- Tham gia tích cực công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở địa phương. Duy trì sĩ số học sinh trên lớp, không có học sinh bỏ học.

- Nắm bắt thông tin kịp thời, báo cáo chính xác, đúng thời gian quy định của chuyên môn, của trường khi có yêu cầu.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh và cộng đồng xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

- Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học trên phần mềm kịp thời; đề nghị danh sách học sinh hoàn thành lớp học; hoàn thành chương trình bậc Tiểu học, danh sách học sinh phải kiểm tra lại và rèn luyện trong hè, hoàn thiện học bạ học sinh.

- Cập nhật nhận xét, đánh giá cũng như cho điểm trên phần mềm ESAMS phải kịp thời; nếu chậm tiến độ, thiếu chính xác sẽ bị nhắc nhở và hạ thi đua.

- Tích cực ôn tập, bồi dưỡng học sinh tham gia các cuộc thi: Thi viết đẹp cấp Huyện khối 1,2,3 (theo dự kiến), thi Olympic Tiếng Anh cho học sinh lớp 5;...

- Tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn để chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2020-2021.

2. Quy định thời gian làm việc:

- Đảm bảo ngày công làm việc trong năm học. Lên lớp đúng giờ, đúng tiết, không tuỳ tiện tự ý đổi tiết, bỏ lớp học, bỏ tiết dạy, đi muộn về sớm. Thời gian mỗi tiết dạy trong khoảng 35 phút đến 40 phút. Thời gian ra vào lớp:

MÙA HÈ

 

BUỔI SÁNG

 

BUỔI CHIỀU

Tiết

Thời gian học

Tiết

Thời gian học

Trống báo

7h00

Trống báo

13h45

Tiết 1

7h15 đến 7h55

Tiết 1

14h00 đến 14h40

Tiết 2

7h55 đến 8h30

Tiết 2

14h40 đến 15h15

Ra chơi

8h30 đến 8h50

Ra chơi

15h15 đến 15h35

Tiết 3

8h50 đến 9h30

Tiết 3

15h35 đến 16h15

Tiết 4

9h30 đến 10h05

Tiết 4

16h15 đến 16h50

 

MÙA ĐÔNG

 

 

BUỔI SÁNG

 

BUỔI CHIỀU

Tiết

Thời gian học

Tiết

Thời gian học

Trống báo

7h15

Trống báo

13h15

Tiết 1

7h30 đến 8h10

Tiết 1

13h30 đến 14h10

Tiết 2

8h10 đến 8h45

Tiết 2

14h10 đến 14h45

Ra chơi

8h45 đến 9h05

Ra chơi

14h45 đến 15h05

Tiết 3

9h05 đến 9h45

Tiết 3

15h05 đến 15h45

Tiết 4

9h45 đến 10h20

Tiết 4

15h45 đến 16h20

- Tất cả cán bộ giáo viên phải có mặt đúng giờ quy định trên. Cứ 03 buổi đi muộn tính bằng 01 buổi nghỉ không có lý do và hạ một bậc thi đua trong năm.

- Nếu có công việc cần thiết phải xin nghỉ, cá nhân báo cáo và xin phép BGH (đ/c Hiệu Trưởng) trước 01 ngày để nhà trường kịp thời bố trí chuyên môn (trừ trường hợp đặc biệt).

- Trong một buổi học giáo viên nghỉ tiết, đổi buổi hoặc cần về sớm giải quyết việc cá nhân phải báo cáo BGH, không tự ý nhờ hoặc đổi buổi. Nếu không báo cáo nhà trường phát hiện được lập biên bản và cảnh cáo trước hội đồng (Đối với lần 1). Cấm tuyệt đối với nhân viên khi giáo viên nhờ trông lớp, nếu vi phạm sẽ bị xử lý như giáo viên.

3. Thực hiện chương trình:

- Thực hiện chương trình TKB dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, tổ trưởng, không cắt xén chương trình, sử dụng các tài liệu liên quan đến điều chỉnh nội dung dạy học.

- Khung thời gian trong năm học 2019-2020:

+ HK I: Từ 6 tháng 9 năm 2019 (Thứ sáu) đến 10/01/2020 (Thứ năm).

+ Nghỉ học kỳ vào ngày 11 tháng  01 năm 2020 (Thứ sáu).

+ Nộp báo cáo sơ kết học kì I vào trước ngày 16/1/2020.

+ Học kì II: Từ 13 /1/2020 (Thứ hai) đến 15 tháng 5 năm 2020 (Thứ sáu).

+ Kết thúc năm học: 29 tháng 5 năm 2019 (Thứ sáu).

4. Hồ sơ sổ sách Giáo viên: Bài soạn; Lịch báo giảng; Sổ ghi chép chuyên đề và sinh hoạt tổ chuyên môn; Sổ dự giờ; Sổ ghi chép tổng hợp.

*Tổ trưởng chuyên môn có thêm: Sổ kế hoạch tổ chuyên môn; Lịch báo giảng của tổ; Sổ kiểm tra đánh giá GV trong tổ.

5. Sách vở học sinh:

* Sách: mỗi HS phải có đủ một bộ sách giáo khoa theo BGD&ĐT quy định.

* Vở học sinh:

- Đối với lớp 4-5: Học sinh phải có đủ 7 loại vở ghi ở các môn học chính khoá, cụ thể: Vở ghi Toán; vở ghi Tiếng Việt (Tập đọc, LT&C, Kể chuyện, BT Chính tả); vở ghi chung (Đạo đức, Kỹ thuật, Mỹ thuật, Âm nhạc, Thể dục, sinh hoạt); vở ghi Khoa học – Lịch sử & Địa lý; vở Chính tả; vở Tin học; vở Tiếng Anh và vở Tập làm văn. - Đối với lớp 3: 7 loại vở (tương tự như lớp 4-5 trừ vở Khoa, Sử-Địa), môn TN&XH ghi vào vở ghi chung.

- Đối với lớp 1, 2: HS có 4 loại vở: Toán, TV, Ghi chung, Chính tả. Riêng lớp 1, môn Chính tả bắt đầu từ tuần 25.

*Lưu ý: Giáo viên thường xuyên kiểm tra vở ghi của học sinh. Vở ghi của học sinh phải được giữ gìn sạch sẽ, chữ viết đúng quy định và thống nhất cho học sinh ghi cùng một loại mực đen; tuyệt đối không cho HS dùng bút bi để viết bài.

6. Quy định chấm chữa bài:

- Giáo viên thường xuyên kiểm tra, chấm chữa bài cho học sinh theo TT 30/2014 và Thông tư 22/2016. Nhận xét đánh giá đúng quy định: Toán: nhận xét 2 lần/ tháng; Tiếng Việt: 4 lần/ tháng; Các môn khác: 1 nhận xét/ tháng.

- Thời gian ghi nhận xét trên phần mềm ESams: Vào tuần cuối tháng; chấp nhận sang tháng sau vài ngày (3 đến 5 ngày).

*Lưu ý: Đây là quy định tối thiểu đối với chấm chữa bài cho học sinh/ tháng. Riêng môn chính tả tối thiểu mỗi tháng giáo viên nhận xét 1 lần vào vở (nhận xét bài cuối cùng của tháng).

- Buổi 2, HS luyện tập trên 2 quyển luyện tập Toán - luyện tập Tiếng Việt và rèn chữ trên vở tập viết. Quy định chấm chữa trên 3 loại vở trên như sau:

+ Vở luyện tập Toán: mỗi tuần 1 lần chấm chữa.

+ Vở luyện tập Tiếng Việt: mỗi tuần chấm chữa 1 lần; chấm chữa luân phiên ở các phân môn như đọc hiểu, luyện từ và câu, tập làm văn.

- Vở luyện viết: Giáo viên phải thường xuyên kiểm tra, có dấu ấn trên vở như: sửa nét chữ, nhận xét có tiến bộ hay chưa tiến bộ,... 

*Đối với các loại vở bài tập khác như Lịch sử &Địa lí, Khoa học,… giáo viên phải có kế hoạch kiểm tra, nhận xét, nhắc nhở để học sinh hoàn thành bài tập đầy đủ theo quy định.

7. Các hoạt động Chuyên môn:

- Mỗi tổ giảng dạy ít nhất 02 chuyên đề /1 năm học.

- Mỗi GV có ít nhất 01 ĐDDH tự làm /năm.

- Tham gia chuyên đề, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; cấp Huyện, cấp Thành phố ( nếu được chọn) và các cuộc thi khác do cấp trên tổ chức.

- Giáo viên đăng ký GV dạy giỏi cấp trường trở lên đều phải viết SKKN.

8. Quản lí học sinh:

- Thực hiện tốt nội quy của lớp, trường đề ra.

- Đi học đúng giờ, không nghỉ học tuỳ tiện.

- Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, nơi công cộng.

- Chăm chỉ học hành tham gia các hoạt động đầy đủ. Có đủ đồ dùng học tập.

- Ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, mặc đồng phục đúng quy định.

- Tham gia tích cực các Hội thi do trường và Phòng GD&ĐT tổ chức.

Trên đây là quy chế chuyên môn năm học 2019-2020 của Trường tiểu học Hai Bà Trưng. Các tổ, giáo viên nghiêm túc thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đề ra.

Nơi gửi:

Phó Hiệu trưởng

- Hiệu trưởng; tổ trưởng CM (để chỉ đạo)

 

- GV nhà trường (để thực hiện)

 

- Lưu VT

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Đã duyệt)

 

Cấn Thị Thanh Bình

 

Bài viết liên quan