KỊCH BẢN HỌC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

KỊCH BẢN HỌC TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

 

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

   TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phụng Thượng, ngày 04  tháng 5 năm 2021         

KỊCH BẢN

Tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện có dịch COVID-19

Năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 1142/SGDĐT-CTTT ngày 03/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

Thực hiện công văn số 198/TB-PGDĐT ngày 04/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19;

Để duy trì nền nếp, đảm bảo chất lượng dạy và học trong thời gian nhà trường cho học sinh tạm nghỉ học ở trường, trường Tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kịch bản tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện có dịch như sau:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường;

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tới cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh;

- Kiểm soát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để góp phần giảm thiểu tối đa tác hại khi dịch bệnh xảy ra;

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh;

- Phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh trong trường học. Nếu phát hiện dịch bệnh trong trường học phải kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế xử lý triệt để không để dịch lây lan;

- Duy trì chất lượng dạy và học trong nhà trường, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình trong điều kiện có dịch.

II. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THỜI GIAN TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG ĐỂ ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

1. Công tác vệ sinh phòng dịch theo mùa, dịch Covid-19

- Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh (phát quang các bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín);

- Phối hợp với trạm y tến xã tổ chức khử khuẩn trường học bằng cách phun, lau nền nhà, tường nhà, tay nắm cửa tay vịn lan can, dụng cụ học tập, và các đồ dùng phòng học, lớp học, phòng chức năng.

2. Chuẩn bị CSVC, trang thiết bị vệ sinh môi trường, y tế tại trường học

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có cốc dùng riêng, được vệ sinh sạch sẽ (khuyến khích HS sử dụng bình nước cá nhân);

- Đảm bảo mỗi học sinh có khăn lau tay riêng đối với học sinh ăn bán trú;

- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ;

- Bố trí nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch;

- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ;

- Đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học;

- Chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở;

- Liên hệ với trạm y tế xã theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng chống dịch tại nhà trường.

3. Công tác truyền thông

-Tập huấn cho toàn bộ CB,GV,NV trong nhà trường về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cách phát hiện các triệu chứng của dịch bệnh Covid-19 theo khuyến các của cơ quan y tế;

- Tập huấn, hướng dẫn đảm bảo nhân viên y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường và các việc cần làm của nhân viên y tế theo danh mục hướng dẫn;

- Nhà trường thông báo cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu có ho, sốt, khó thở thì chủ động báo các cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế;

- Thông qua sổ liên lạc điện tử, Zalo hoặc hệ thống liên lạc khác (nếu có) để tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau:

+ Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe HS và thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà;

+ Yêu cầu HS, PHHS theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường. Nếu học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh ở nhà nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế (yêu cầu bắt buộc).

4. Xây dựng, triển khai Kế hoạch dạy học trực tuyến

         4.1. Tiếp tục duy trì, tổ chức có chất lượng các hoạt động dạy và học trong nhà trường bằng hình thức học qua Internet

         - Nhà trường chọn hình thức tổ chức dạy học trực tuyến trên phần mềm zoom metting nhằm đảm bảo việc dạy học theo đúng các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT và Kế hoạch giáo dục của nhà trường;

         - Yêu cầu: GVCN, GVC cung cấp ID, mật khẩu đến cho phụ huynh và học sinh, phối kết hợp với cha mẹ học sinh để tổ chức dạy học trực tuyến.

         4.2. Xây dựng thời khóa biểu dạy học trực tuyến

         - Nhà trường xây dựng thời khóa biểu dạy học trực tuyến theo hình thức dạy đủ tất cả các môn. Tất cả giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc việc nhập lịch dạy học trực tuyến theo từng tuần về thời gian, ID và mật khẩu hoàn thành trước thứ Hai đầu tuần để Ban giám hiệu kiểm tra, quản lí. Yêu cầu giáo viên chuẩn bị bài giảng và tổ chức giảng dạy qua Internet cho học sinh bình thường theo thời khoá biểu chung của nhà trường. Ban giám hiệu tăng cường kiểm tra về thời gian, nội dung, chất lượng dạy học qua Internet của từng giáo viên trong trường.

- Thời gian: Triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường do dịch Covid 19, từ 4/5/2021 đến khi có thông báo mới của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT.

- Nội dung: Giảng dạy theo phân phối chương trình, từ khối 1 đến khối 5 khớp với kế hoạch giáo dục.

- Hình thức: Dạy trực tuyến trên phần mềm Zoom Clound Meeting cho học sinh từ khối 1 đến khối 5 năm học 2020-2021.

         - Yêu cầu:

         + Các tổ tiến hành rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học theo Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT và hướng dẫn của Sở GDĐT đã ban hành; xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và các Văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT cho phù hợp với việc dạy và học trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

         + Quản lý thời gian, nội dung dạy học nghiêm túc, đúng quy định;

         + Giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua Internet; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý việc học của học sinh thông qua Internet; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh;

         + CB,GV chuẩn bị chu đáo kế hoạch công tác, nội dung giảng dạy và giáo dục để ngay sau khi học sinh trở lại trường, các hoạt động dạy học được tiến hành bình thường, đảm bảo chất lượng.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Đối với Ban giám hiệu

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho nhân viên y tế trường học làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường, BCĐ phòng, chống dịch trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường;

- Thông báo, đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho nhà trường cam kết đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn phòng, chống dịch bệnh;

- Tăng cường Công tác kiểm tra, xây dựng quy định kiểm tra chéo việc thực hiện giữa các lớp, các tổ, các nhóm (khi cần thiết);

- Xây dựng thời khóa biểu dạy học trực tuyến, triển khai đến cán bộ giáo viên nhà trường.

         - Thực hiện quản lý việc dạy học trực tuyến, dự giờ, kiểm tra giám sát việc thực hiện của giáo viên.

         - Báo cáo kịp thời kết quả HS tham gia học trực tuyến hàng ngày trên trang tính của Phòng GDĐT.

5.2. Đối với Tổ trưởng chuyên môn

- Tuyên truyền các quy định về thực hiện phòng dịch tới GV, HS;

- Xây dựng kế hoạch dạy học trong thời gian dạy trực tuyến’

- Tổ chức rà soát chương trình, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS;

- Triển khai tích cực việc đổi mới PPDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn, quản lí lớp học giữa các thành viên;

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các GV tích cực đổi mới, ứng dụng CNTT có hiệu quả;

- Dự giờ, đánh giá rút kinh nghiệm giờ dạy của các thành viên trong tổ;

- Báo cáo số lượng HS tham gia học và chưa tham gia học hàng ngày của tổ khối với BGH;

- Xây dựng Kế hoạch dạy học bổ sung cho những HS chưa tham gia học đầy đủ.

5.3. Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

- Tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19;

- Cùng tổ trưởng chuyên môn xây dựng học liệu, thống nhất nội dung và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng HS;

- Tổ chức dạy học đạt hiệu quả theo PPCT mà tổ khối đã xây dựng;

- Chủ động phối hợp với CMHS, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập, quản lí tốt nên nếp học tập của HS;

- Dự giờ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp;

- Lập sổ theo dõi và báo cáo số lượng HS tham gia học, chưa tham gia học hàng ngày với TTCM.

5.4. Đối với giáo viên bộ môn

 - Tuyên truyền, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19;

- Dạy học theo đúng chương trình thời khóa biểu mà tổ CM đã xây dựng;

- Phối hợp tốt với GVCN và PHHS trong việc quản lí và tổ chức lớp học trực tuyến;

- Thực hiện tốt các quy định, kế hoạch của tổ chuyên môn và nhà trường;

- Báo cáo số lượng HS tham gia học hằng ngày cho GVCN.

5.5. Đối với học sinh     

          - Tăng cường tập thể dục;

- Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi đi chơi, đi học, về nhà, sau khi tiếp xúc với vật nuôi, khi tay chân bẩn;

- Che mũi miệng khi ho, hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa tay sạch tay;

- Không đưa tay lên mắt, mũi miệng; Không ho khạc bừa bãi.

- Tránh tiếp xúc với người bị ho, sốt, khó thở;

         - Thực hiện nghiêm nội quy lớp học trực tuyến của giáo viên. Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc.

         5.6. Cha mẹ học sinh

         - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý và đôn đốc học sinh thực hiện công tác phòng dịch. Báo cáo với giáo viên chủ nhiệm về tình hình học sinh (nếu có các trường hợp thuộc diện F0, F1, F2, F3). Thực hiện khai báo y tế đầy đủ, nghiêm túc;

         - Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để học sinh tham gia học tập trực tuyến. Đôn đốc con em thực hiện và chấp hành nội quy lớp học.

III. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

1. Đối với nhà trường

*Công tác tổ chức

- Bố trí người đón học sinh, đo thân nhiệt học sinh tại cổng trường;

- Quy định và hướng dẫn nhân viên bảo vệ nhà trường thực hiện nội dung theo danh mục “Những việc nhân viên bảo vệ cần làm để phòng, chống dịnh bệnh Covid-19”;

- Quy định hướng dẫn giáo viên thực hiện các nội dung theo danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịnh bệnh Covid-19”;

- Quy định, thông báo giáo viên hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện các nội dung theo “Những việc học sinh cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịnh bệnh Covid-19”;

- Không tổ chức các hoạt động tập thể, tham quan thực tế, dã ngoại;

- Thứ hai hàng tuần tổ chức chào cờ tại lớp học.

*Công tác khử khuẩn vệ sinh trường, lớp học

- Mỗi ngày một lần sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà, bàn ghế, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, lớp học, phòng chức năng;

- Mỗi ngày một lần sau giờ học nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can;

- Mỗi ngày một lần nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa khử khuẩn khu vực rủa tay nhà vệ sinh;

- Hạn chế sử dụng các dụng cụ học tập bằng các chất liệu không khử khuẩn được;

- Bố trí thùng đựng rác và chất thải có nắp kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày;

- Trong trường hợp CB,GV,NV, học sinh nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương;

- Kiểm tra hàng ngày và bố trí đầy đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.

*Theo dõi, chăm sóc, giám sát và sử lý các vấn đề sức khỏa tại trường

- Phân công nhân viên y tế trường học thường trực y tế, phòng chống dịch trong suốt thời gian học sinh có mặt tại trường;

- Đảm bảo nhân viên y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường theo quy định;

- Xây dựng kế hoạch mua xắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm tra hằng ngày và bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy đinh tại phòng y tế nhà trường;

- Quy định nhân viên y tế trường học liên hệ thường xuyên với trạm y tế xã theo quy định để được hướng dẫn và hỗ trợ.

*Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh phân công nhiệm vụ tới từng thành viên; đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường.

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh phân công cán bộ kiểm tra giám sát việc giáo viên, nhân viên y tế thực hiện các nội dung theo tờ danh mục “Những việc giáo viên cần làm khi HS đi học trở lại để phòng, chống dịnh bệnh Covid-19” và “Những việc nhân viên y tế cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịnh bệnh Covid-19”;

- BCĐ phòng, chống dịch bênh phân công cán bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện khử khuẩn và vệ sinh môi trường trường, lớp;

- Tổ công tác tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-9 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng và thông báo cho Lãnh đạo nhà trường được biết và có các biện pháp xử lý kịp thời.

*Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

- Các tổ, lớp tiến hành rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet. Từ đó tổ chuyên môn rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua Internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định;

- Tổ chức kiểm tra đánh giá cuối năm học, xét hoàn thành chương trình lớp học, chương trình Tiểu học cho học sinh và hoàn thiện đánh giá học sinh trên cơ sở dữ liệu EQMS;

- Tổ chức tổng kết, tuyên dương khen thưởng học sinh theo tình hình cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế có sự chỉ đạo của cấp trên.

 2. Đối với giáo viên

- Tuyên truyền và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”;

- Đeo khẩu trang khi đến trường (trên đường đến trường, khuyến khích đeo trong trường, trên đường về nhà);

- Đón và đo nhiệt độ cho học sinh (giáo viên trực và nhân viên);

- Hướng dẫn kiểm tra, nhắc nhở học sinh rửa tay với vòi nước sạch và xà phòng (hoặc sát khuẩn tay khô) trước khi vào lớp;

- Ngày đầu tiên khi học sinh đi học trở lại: Trước khi vào tiết học đầu tiên giáo viên chủ nhiệm thông báo quy định, phát cho học sinh tờ danh mục “Những việc học sinh cần làm khi học sinh đi học trở lại để phòng, chống dịnh bệnh Covid-19” và hướng dẫn cho học sinh thực hiện đúng cách;

- Hằng ngày trước khi vào mỗi tiết học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Nếu có, giáo viên hướng dẫn hoặc đưa ngay học sinh đến phòng y tế nhà trường để được kiểm tra theo dõi và xử lý kịp thời;

- Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý, đồng thời cũng cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường;

- Tham gia công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo sự phân công của nhà trường;

- Theo dõi, đánh giá học sinh trong hoạt động học tập và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch của nhà trường;

- Hoàn thiện đánh giá nhận xét, ghi học bạ, hoàn thành đề xuất xét lên lớp, hoàn thành chương trình Tiểu học, đề xuất khen thưởng học sinh.

3. Đối với học sinh

- Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ y tế;

- Tự theo dõi sức khỏe ở nhà trước khi đến trường: Đo thân nhiệt trước khi đến trường; nếu có ho, sốt, khó thở thì báo cáo ngay cho nhà trường (Giáo viên chủ nhiệm, nhân viên y tế nhà trường), nghỉ học ở nhà để theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang. Đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị;

- Đeo khẩu trang khi đến trường (trên đường đến trường, trong trường, trên đường về nhà);

- Đo nhiệt độ, sát khuẩn tay khô ở cổng trường trước khi vào lớp;

- Thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng vào các thời điểm: Trước và sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn;

- Che mũi miệng khi ho, hắt hơi (tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp). Vứt bỏ khăn, giấy che mũi miệng vào thùng rác và rửa tay sạch tay;

- Không đưa tay lên mắt, mũi miệng;

- Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như: Cốc, bình nước, khăn lau mặt, lau tay;

- Không ho khạc bừa bãi; Bỏ rác đúng nơi quy định;

- Nếu có ho, sốt, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo viên phụ trách tiết dạy đó hoặc giáo viên trực;

- Trên đường đi học và trên đường về nhà không tụ tập, la cà và phải đi học đúng giờ;

- Tham gia kiểm tra đánh giá hoàn thành kết quả học tập.

4. Đối với nhân viên y tế

          - Đo nhiệt độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hàng ngày;

- Liên hệ với trạm y tế xã theo quy định để được hướng dẫn, phối hợp xây dựng kế hoạch và hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch tại nhà trường;

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường thành lập BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phân công rõ chức năng nhiệm vụ của từng thành viên;

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trong trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị vệ sinh môi trường;

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường để ra thông báo, mẫu cam kết giữa các đơn vị cung cấp các dịch vụ (nước uống …) và nhà trường nhằm đảm bảo thực hiện các dịch vụ an toàn để phòng, chống dịch bệnh;

- Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học và bố trí phòng cách ly riêng khi phát hiện CB, GV, NV, HS có biểu hiện sốt, ho, khó thở (trong trường hợp cần thiết);

- Hằng ngày kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, học sinh từng lớp, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường, những người cung cấp dịch vụ thực hiện theo danh mục những việc cần làm;

- Phối hợp với giáo viên theo dõi sức khỏe HS, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sôt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi;

- Khi phát hiện CB, GV, NV, HS nhà trường có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân theo quy định và có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế, hướng dẫn sử dụng khẩu trang đúng cách cho đối tượng nêu trên;

- Kiểm tra hằng ngày báo cáo lãnh đạo nhà trường bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định tại phòng y tế nhà trường;

- Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà trường;

- Tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của nhà trường hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho Lãnh đạo nhà trường/BCĐ phòng chống dịch bệnh.

5. Đối với nhân viên bảo vệ nhà trường

- Không cho học sinh ra khỏi trường trong giờ học;

- Không cho những người không nhiệm vụ vào trường;

- Khi khách đến trường nhân viên bảo vệ phải thực hiện các việc sau:

+ Báo với Lãnh đạo nhà trường;

+ Ghi lại tên, địa chỉ, đơn vị công tác, nơi ở, số điện thoại liên lạc, ngày giờ ra vào trường và tên cán bộ của nhà trường làm việc với khách; hướng dẫn khách đến đúng phòng cần làm việc, không được tự ý đi lại trong khuôn viên trường;

+ Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay phòng y tế nhà trường để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.

- Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghi ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

6. Đối với phụ huynh học sinh

- Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ y tế.

- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm trong việc kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho con trước khi đến trường;

- Khi đến trường cần tự giác thực hiện và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của nhà trường, dừng xe tại vạch sơn trắng, không tập trung đông người trước cổng trường;

         Trên đây là Kịch bản tổ chức các hoạt động giáo dục trong điều kiện học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh covid-19; duy trì tốt hoạt động học tập và giáo dục nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm học 2020-2021 của trường học của trường Tiểu học Hai Bà Trưng. Đề nghị Cb,GV,NV, phụ huynh và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để b/c);

- BGH (để chỉ đạo);

- GV, NV (để TH);

- Lưu VT.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh