KẾ HOẠCH Tổ chức sân chơi “Đấu trường toán học VioEdu dành cho học sinh Năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Tổ chức sân chơi “Đấu trường toán học VioEdu dành cho học sinh

Năm học 2021-2022

UBND HUYỆN PHÚC THỌ
TRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNG

 

Số      /KH THHBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Phụng Thượng, ngày  06  tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức sân chơi “Đấu trường toán học VioEdu dành cho học sinh

Năm học 2021-2022

 

Thực hiện Kế hoạch số 445/KH-PGDĐT ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phúc Thọ về việc tổ chức sân chơi “Đấu trường toán học VioEdu huyện Phúc Thọ dành cho học sinh, năm học 2021-2022;

Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú đồng thời củng cố nâng cao chất lượng kiến thức Toán học cho học sinh; trường tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng Kế hoạch tổ chức sân chơi “Đấu trường toán học VioEdu” cấp Trường dành cho học sinh, năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- “Đấu trường Toán học VioEdu” nhằm tạo sân chơi trực tuyến môn Toán cho học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; tạo điều kiện cho học sinh làm quen và sử dụng Internet như là một phương thức học tập tích cực, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh, thu hút học sinh.

- Sân chơi “Đấu trường Toán học VioEdu” cũng là dịp để nhà trường có thêm những kinh nghiệm về công tác tổ chức chỉ đạo; giúp học sinh nâng cao các kỹ năng, phương pháp giải Toán.

- Giúp ôn tập, củng cố kiến thức Toán học cho học sinh, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng kịp thời các em có năng khiếu về môn Toán và môn Tin học; mang lại cho các em một sân chơi lý thú, bổ ích, hiện đại cho học sinh học tập, nuôi dưỡng đam mê và lan tỏa tình yêu Toán học cho các em học sinh.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

100% học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 (năm học 2021-2022) của nhà trường tham gia trên tinh thần tự nguyện của học sinh.

Lưu ý: GVCN hướng dẫn và cho học sinh tham gia đăng kí sân chơi trên tinh thần tự nguyện, tuyệt đối không ép buộc học sinh tham gia đăng kí dưới bất kỳ hình thức nào.

III. THỂ LỆ SÂN CHƠI

1. Cách thức đăng ký tham gia sân chơi

Tất cả các thí sinh tham gia cần có tài khoản được nhà trường cấp trên hệ thống VioEdu trước thời điểm diễn ra các vòng thi.

Sau khi Ban tổ chức sẽ cung cấp tài khoản cho học sinh của nhà trường (trường hợp hợp sinh chưa có tài khoản); ban chỉ đạo thi sẽ gửi tới GVCN để GVCN quản lý và cấp tài khoản cho học sinh.

2. Thể lệ và hình thức tham gia sân chơi

a. Số vòng (13 vòng):

- Vòng Sơ loại: 12 vòng, học sinh tham gia trực tuyến tại nhà.

- Vòng Chung kết cấp Trường: 01 vòng, học sinh tham gia trực tuyến tập trung tại trường.

b. Cách thức: Tham gia Online trên www.vio.edu.vn

- Cấu trúc đề: 50 câu hỏi/vòng thi.

- Nội dung: 50 câu hỏi Toán học, IQ.

- Thời gian: 20 phút/vòng thi.

Lưu ý: Hệ thống sẽ chỉ mở đúng 20 phút, học sinh vào muộn sẽ bị giảm thời gian làm bài; Học sinh bỏ qua một vòng tự luyện sẽ không được làm lại mà phải chờ đến vòng tiếp theo vào tuần sau; Học sinh thuộc khối lớp nào chỉ được tham gia vòng thi của khối lớp đó.

c. Thời gian tổ chức:

STT

Vòng

Ngày

Thời gian

1

Vòng Sơ loại 1

Thứ năm, 23/9/2021

 

 

 

 

 

 

Từ 20h00 - 20h20

2

Vòng Sơ loại 2

Thứ năm, 30/9/2021

3

Vòng Sơ loại 3

Thứ năm, 07/10/2021

4

Vòng Sơ loại 4

Thứ năm, 14/10/2021

5

Vòng Sơ loại 5

Thứ năm, 21/10/2021

6

Vòng Sơ loại 6

Thứ năm, 28/10/2021

7

Vòng Sơ loại 7

Thứ năm, 04/11/2021

8

Vòng Sơ loại 8

Thứ năm, 11/11/2021

9

Vòng Sơ loại 9

Thứ năm, 18/11/2021

10

Vòng Sơ loại 10

Thứ năm, 25/11/2021

11

Vòng Sơ loại 11

Thứ năm, 02/12/2021

12

Vòng Sơ loại 12

Thứ năm, 09/12/2021

13

Chung kế cấp trường

Thứ năm, 20/01/2022

Có lịch cụ thể sau

- Vòng sơ loại:

+ Học sinh tham gia 12 Vòng Sơ loại của sự kiện: “Đấu trường Toán học VioEdu” trên website: http://vio.edu.vn theo lịch thi cụ thể hàng tuần.

+ Kết thúc từng Vòng Sơ loại, hệ thống sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng điểm và thời gian làm bài của học sinh. Căn cứ vào kết quả của Bảng xếp hạng, BTC chọn và chốt danh sách học sinh tham dự thi cấp trường.

- Vòng Chung kết cấp Trường:

+ Đối tượng tham gia: Học sinh có tổng điểm của 12 Vòng Sơ loại đạt từ 250 điểm trở lên.

+ Hình thức: Tham gia online tập trung tại trường.

+ Kết thúc vòng cấp Trường, hệ thống sẽ có bảng xếp hạng theo tiêu chí: Tổng điểm và thời gian làm bài của học sinh. Căn cứ vào kết quả xếp hạng, Nhà trường chọn học sinh tham dự vòng Chung kết cấp Huyện, số lượng học sinh được chọn không quá 30% học sinh đã tham dự vòng Chung kết cấp Trường.

3. Giải thưởng Vòng Chung kết cấp Trường

TT

Giải thưởng

Số lượng/tổ khối

Ghi chú

1

Giải Nhất

1

 

2

Giải Nhì

1

 

3

Giải Ba

2

 

4

Giải Khuyến khích

3

 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức sân chơi “Đấu trường Toán học VioEdu” dành cho học sinh nhà trường.

- Phối hợp với Phòng GDĐT, Công ty cổ phần FPT chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức sân chơi đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực, công bằng, khách quan. Chủ trì trong việc xét giải và cấp Giấy Chứng nhận cho những học sinh đạt thành tích cao trong võng thi Chung kết cấp trường.

2. Giáo viên chủ nhiệm các lớp

- Phổ biến và triển khai các nội dung của Kế hoạch tới học sinh và phụ huynh học sinh của lớp đảm bảo hiệu quả, an toàn (đặc biệt trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19).

- Phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc ôn tập và tự luyện các vòng thi sơ khảo bảo an toàn tuyệt đối, đúng thời gian quy định.

Lưu ý: Kế hoạch tổ chức sân chơi “Đấu trường Toán học VioEdu” dành cho học sinh năm học 2021-2022 có thể điều chỉnh theo Kế hoạch của Phòng GDĐT tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19. Khi nào có điều chỉnh, nhà trường  sẽ thông báo tới GVCN các lớp sau.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức sân chơi “Đấu trường Toán học Vioedu” năm học 2021-2022 của trường tiểu học Hai Bà Trưng. Đề nghị các giáo viên chủ nhiệm các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để b/c);

- Hiệu trưởng (để ph/d);
- Tổ CM, giáo viên (để th/h);
- Lưu: VT, CM

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


 

 

 
Nguyễn Tuấn Anh

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................