KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2021-2022

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

 TRƯỜNG T.H HAI BÀ TRƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

Số           /KH-THHBT

Phụng Thượng, ngày 25  tháng 12 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh thực hiện CT GDPT ứng phó dịch Covid-19, năm học 2021 - 2022

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Hướng dẫn số 5766/BGDĐT-GDTH ngày 13/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19;

Căn cứ Hướng dẫn số 684/PGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo về việc đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó với dịch COVID-19;

Trường tiểu học Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch triển khai một số nội dung về tổ chức dạy học và đánh giá học sinh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch COVID-19 cụ thể như sau:

1. Tổ chức hoạt động dạy học

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tiếp tục chủ động hướng dẫn cha mẹ học sinh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của lớp và gia đình học sinh. Duy trì hoạt động dạy học trực tuyến trên phần mềm Zoom meeting, học tập qua truyền hình kết hợp với việc giao phiếu học tập, nhiệm vụ học tập thông qua các hình thức linh hoạt và phù hợp như giao bài cho học sinh trên OLM, AZOTA, Zalo,…. Phối hợp hiệu quả với gia đình học sinh để tổ chức các hoạt động tự học ở nhà giúp học sinh trải nghiệm các môn học để hình thành các kỹ năng, năng lực theo yêu cầu cần đạt của từng môn học, hoạt động giáo dục theo quy định. Giáo viên tăng cường theo dõi, giám sát, nhận định, đánh giá thường xuyên về sự tiến bộ của học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh cùng tham gia vào hoạt động đánh giá, thực hiện tổng hợp đánh giá thường xuyên để làm căn cứ đánh giá học sinh vào cuối học kỳ và cuối năm học theo quy định.

Đối với những học sinh không đủ điều kiện, khả năng tiếp cận các hình thức học tập trực tuyến, qua truyền hình khi chưa được đến trường, giáo viên chủ động liên hệ phụ huynh học sinh để chuyển tài liệu học tập đến các em; tùy điều kiện cụ thể chủ động, linh hoạt các hình thức tổ chức, phối hợp với cha mẹ, người thân của học sinh để hướng dẫn học sinh được học các nội dung cốt lõi và duy trì thói quen học tập của học sinh; theo dõi, hỗ trợ, giám sát, đánh giá thường xuyên về sự tiến bộ của học sinh.

Khi học sinh đi học trở lại, giáo viên chủ động ôn tập, củng cố kiến thức, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh vào thời điểm phù hợp phản ánh đúng chất lượng kết quả học tập và đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.

2. Kiểm tra, đánh giá học sinh

Việc kiểm tra, đánh giá được thực hiện theo quy định hiện hành, đảm bảo đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh, linh hoạt trong tổ chức thực hiện để ứng phó với dịch Covid-19 và cần chú ý thực hiện một số nội dung sau:

a) Đánh giá thường xuyên

Giáo viên thực hiện giao nhiệm vụ học tập thông qua các hình thức linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế, chú ý hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tự học, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập gắn với nội dung dạy học trực tuyến. Tổ chức thực hiện phiếu học tập để hướng dẫn học sinh tự học, hoàn thành nhiệm vụ học tập theo yêu cầu cần đạt của từng môn học, hoạt động giáo dục; phối hợp với gia đình học sinh thực hiện tổ chức dạy học và đánh giá học sinh trong quá trình học tập với hình thức phù hợp. Hướng dẫn học sinh thực hiện phản hồi thông tin qua phiếu học tập; ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện giao bài, nhận bài và sản phẩm học tập của học sinh qua các ứng dụng phần mềm phổ biến, thuận tiện trong sử dụng như zalo, facebook, email…

Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên chú trọng việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh; thực hiện linh hoạt các phương pháp, kỹ thuật đánh giá thường xuyên theo quy định; tăng cường khuyến khích, động viên, hướng dẫn, hỗ trợ học sinh tự học, tự hoàn thành nhiệm vụ học tập, hoàn thành phiếu học tập, thu thập thông tin phản hồi qua các buổi học trực tuyến để đánh giá học sinh.

Hướng dẫn để cha mẹ học sinh tham gia vào quá trình đánh giá học sinh, khuyến khích, hỗ trợ học sinh tự học, luyện tập, thực hành, vận dụng, trải nghiệm kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống hàng ngày để hình thành các phẩm chất, năng lực theo yêu cầu cần đạt của từng môn học, hoạt động giáo dục; quan sát các biểu hiện, yêu cầu cần đạt một số phẩm chất, năng lực của học sinh thông qua trao đổi, trò chuyện, tương tác và giao nhiệm vụ cho học sinh ở nhà để phản hồi thông tin, trao đổi cùng giáo viên trong quá trình đánh giá.

b) Đánh giá định kỳ

Việc đánh giá định kỳ về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục (Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành), về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực (Tốt, Đạt, Cần cố gắng) theo quy định được thực hiện khi học sinh đã được học nội dung chương trình các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng; đã được giáo viên tổ chức thực hiện đánh giá thường xuyên trong quá trình học tập; được tổng hợp kết quả đánh giá tại các thời điểm theo quy định (giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học) và được thực hiện linh hoạt vào các thời điểm phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học thực tế của trường, lớp và đối tượng học sinh.

Việc tổ chức bài kiểm tra định kỳ phải được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh; linh hoạt thực hiện vào các thời điểm phù hợp với từng đối tượng và tình hình diễn biến dịch Covid-19.

3. Nội dung và hình thức kiểm tra định kỳ

3.1. Đối với các môn đánh giá bằng điểm số

3.1.1. Đối với lớp 1, lớp 2:

a) Phương án 1. Kiểm tra trực tiếp (Không triển khai do nhà trường vẫn đang trưng dụng làm khu cách lý)

b) Phương án 2: Kiểm tra trực tuyến (Phù hợp với thực tiến dạy học trực tuyến cho học sinh)

- Môn kiểm tra: Môn Toán và Tiếng Việt.

- Hình thức ra đề KTĐK: Trắc nghiệm.

- Cách thức ra đề và giao bài: Ra đề và giao bài cho học sinh trên Google form (Google biểu mẫu).

- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm: 20 câu/môn học, mỗi câu hỏi 1 điểm; khi chấm sẽ tính theo thang điểm 10 (tương ứng mỗi câu hỏi 0.5 điểm).

- Nội dung kiến thức kiểm tra: từ tuần 1 đến hết tuần 17. Môn Tiếng Việt:

+ Lớp 1: Kiểm tra phần đọc thành tiếng + Kiểm tra viết.

+ Lớp 2: Kiểm tra đọc hiểu dưới hình thức trắc nghiệm + Kiểm tra viết.

(Phần kiểm tra viết, giáo viên cho học sinh làm vào giấy Ôli, chụp và gửi bài cho giáo viên quan ZALO hoặc AZOTA trong thời gian 35 phút)

3.1.2. Đối với các lớp 3, lớp 4, lớp 5: Kiểm tra trực tuyến

a) Môn Tiếng Việt: Kiểm tra kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 17

- Phần trắc nghiệm (10 điểm)

+ Nội dung: Kiểm tra đọc hiểu lồng ghép kiểm tra kiến thức cơ bản phần Luyện từ;

+ Hình thức: Giao bài cho học sinh làm Google form (Google biểu mẫu);

+ Số lượng câu hỏi: 10 câu, mỗi câu 01 điểm;

+ Thời gian làm bài và nộp bài: 35 phút.

- Phần tự luận (10 điểm)

+ Nội dung: Kiểm tra phần Chính tả và Tập làm văn;

+ Hình thức: Giao bài qua phần mềm Zoom (GV cho học sinh làm bài vào giấy ôli rồi chụp bài và gửi cho GV qua Zalo hoặc AZOTA)

+ Thời gian làm bài: 40 phút.

b) Môn Toán: Kiểm tra kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 17

- Phần trắc nghiệm (10 điểm)

+ Hình thức: Giao bài cho học sinh làm Google form (Google biểu mẫu);

+ Số lượng câu hỏi: 10 câu, mỗi câu 01 điểm (Tổng: 10 điểm);

+ Thời gian làm bài và nộp bài 35 phút.

- Phần tự luận (10 điểm)

+ Hình thức: Giao bài qua phần mềm Zoom (GV cho học sinh làm bài vào giấy ôli rồi chụp bài và gửi cho GV qua Zalo hoặc AZOTA).

+ Số lượng câu hỏi: 4-5 câu (Tổng: 10 điểm);

+ Thời gian làm bài và nộp bài 35 phút.

c) Môn Ngoại ngữ, Tin học (Khoa học, Lịch sử và Địa lí khối 4; 5)

- Hình thức: Giao bài cho học sinh làm Google form (Google biểu mẫu);

- Số lượng câu hỏi: 15 đến 20 câu, mỗi câu 01- 02 điểm (Tổng: 20 điểm);

- Thời gian làm bài và nộp bài 35 phút.

*Yêu cầu chung:

- Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp với cha mẹ học sinh để phổ biến, hướng dẫn, tạo sự đồng thuận về phương án thực hiện.

- Nội dung đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt về nội dung học tập và các thành phần năng lực của môn học, gồm các câu hỏi, bài tập được thiết kế đảm bảo các mức theo quy định, tập trung vào nội dung học tập “cốt lõi” theo Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH.

3.2 Đối với các môn đánh giá bằng nhận xét

- GVCN, GV bộ môn chuyên biệt chủ động kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng các Thông tư quy định đánh giá đối với học sinh tiểu học:

+ Khối 1 và 2: Đánh giá học sinh theo đúng quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT.

+ Khối 3; 4 và khối 5: Đánh giá học sinh theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

- Hoàn thiện đánh giá và cập nhật trên CSDL ngành trước 10/01/2022.

4. Công tác triển khai kiểm tra trực tuyến (Đối với các môn đánh giá bằng điểm số)

4.1. Trách nhiệm của BGH và giáo viên Tin phụ trách kỹ thuật

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban ra đề kiểm tra trực tuyến cuối học kỳ I năm học 2021 - 2022; thành lập 01 Ban coi, chấm kiểm tra.

-  Xây dựng kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo các bộ phận thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát các buổi kiểm tra.

- Bộ phận phụ trách kỹ thuật thực hiện việc rà soát toàn bộ hệ thống phần mềm ứng dụng kiểm tra đảm bảo vận hành thông suốt, cùng Ban Giám hiệu theo dõi, giám sát suốt thời gian diễn ra kiểm tra cuối kì của giáo viên và học sinh.

4.2. Phần mềm tổ chức kiểm tra

Sử dụng phần mềm do Nhà trường quản lý cài đặt qua gmail của nhà trường trên Google form; riêng phần kiểm tra viết, tiến hành kiểm tra trên phần mềm Zoom meeting.

4.3. Tạo phòng kiểm tra định kỳ

Học sinh thực hiện làm bài kiểm tra trực tuyến theo từng lớp (Theo tài khoản phòng Zoom của giáo viên chủ nhiệm lớp).

4.4. Phân công giáo viên coi, chấm kiểm tra định kỳ

- Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp coi, chấm bài kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt (khối 1, khối 2, 3); môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lý (Khối 4, 5) theo đơn vị lớp mình chủ nhiệm. Giáo viên bộ môn coi, chấm bài kiểm tra môn Tiếng Anh, Tin học theo đơn vị lớp được phân công giảng dạy.

- Phân công coi, giám sát kiểm tra môn Toán, Tiếng Việt

TT

Lớp

GV coi, chấm

GV, NV giám sát

ID

MK

1

1A1

Cấn Thị Hiền

Đỗ Thị Thu Hiền

7827380696

1234567

2

1A2

Nguyễn T.Bích Thủy

Hoàng Mạnh Minh

7336107501

781494

3

2A1

Dương Thị Hà

Nguyễn Thị Hiền

5869786548

1

4

2A2

Nguyễn Thị Hợi

Hoàng T.Thanh Thủy

5461656745

641182

5

3A1

Cấn Thị Hòa

Hoàng Mạnh Minh

6567487268

123456

6

3A2

Nguyễn Thị Lan

Hoàng Thị Nụ

8199799362

123456

7

4A1

Hoàng Thị Hằng

Nguyễn Thị Hiền

2460905926

1

8

4A2

Đỗ Thị Nga

Nguyễn Thị Thảo

414 575 4605

12345678

9

5A1

Trần Thị Thu

Hoàng T.Thanh Thủy

3185400947

1

10

5A2

Nguyễn Thị Lịch

Đỗ Thị Thu Hiền

404 188 1651

1

 

- Phân công coi, giám sát kiểm tra môn Tin học, Tiếng Anh

 

Môn Tin học

Môn Tiếng Anh

Ghi chú

GV coi, chấm thi

Hoàng Mạnh Minh

Hoàng Thị Nụ

 

GV giám sát thi

GVCN

GVCN

 

ID phòng Zoom

93244397132

6437746508

 

MK phòng Zoom

12

1

 

- Hết thời gian làm bài, giáo viên xác nhận việc học sinh đã nộp bài và tổng hợp báo cáo ngay với Ban Giám hiệu nhà trường. Giáo viên làm nhiệm vụ giám sát gửi lại cho BGH (3 đến 5 hình ảnh ghi lại quá trình làm bài của học sinh).

4.5. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm (GVCN)

- Nhắc nhở học sinh bám sát nội dung ôn tập để chuẩn bị làm bài kiểm tra; phổ biến các quy định khi tham gia kiểm tra.

- Gửi danh sách học sinh lớp mình không thể tham gia kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến (do không có thiết bị, không thành thạo trong việc sử dụng phần mềm kiểm tra... cho đ/c Hà Thị Thu Trang trước ngày 26/12/2021, để nhà trường có hình thức tổ chức kiểm tra tập trung cho những học sinh đó.

- Nếu gặp sự cố đường truyền khi làm bài kiểm tra dẫn đến không thể thực hiện việc nộp bài trực tuyến đúng thời gian quy định, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh thông báo bằng điện thoại cho GVCN hoặc bộ phận phụ trách phần mềm của nhà trường sau 30 phút kể từ giờ kết thúc thời gian làm bài môn đó. Đối với những trường hợp này sẽ được kiểm tra lại bằng đề dự phòng (có lịch thông báo sau).

4.6. Đối với học sinh tham dự kiểm tra

- Đăng nhập bằng đường link vào lớp học trên ứng dụng được sử dụng của giờ kiểm tra đó theo thời gian quy định. Trước giờ kiểm tra 15 phút, học sinh chuẩn bị giấy nháp, bút thước, và vật dụng dụng cần thiết cho buổi kiểm tra, số điện thoại của GVCN lớp.

- Học sinh thực hiện việc làm bài, nộp bài theo hướng dẫn của  giáo viên coi.

- Học sinh không được phép sử dụng tài liệu liên quan đến các môn kiểm tra.

- Chỉ được phép sử dụng duy nhất một thiết bị điện tử trong quá trình kiểm tra; khi gặp trường hợp đặc biệt cần xin ý kiến của giáo viên coi để được giải quyết.

- Tất cả học sinh bật tính năng Video và tắt tính năng Audio trong suốt thời gian làm bài (Chỉ được bật tính năng Audio khi được yêu cầu).

- Học sinh mặc trang phục đi học trong thời gian làm bài kiểm tra.

- Nếu phát hiện có dấu hiệu gian lận kết quả làm bài, học sinh sẽ bị hủy kết quả và chịu trách nhiệm giải trình.

- Nếu gặp sự cố đường truyền khi làm bài kiểm tra dẫn đến không thể thực hiện việc nộp bài trực tuyến đúng thời gian quy định, học sinh thông báo bằng điện thoại cho GVCN hoặc bộ phận phụ trách phần mềm của nhà trường sau 30 phút kể từ giờ kết thúc thời gian làm bài môn đó.

5. Thời gian kiểm tra (Dự kiến)

Ngày

kiểm tra

Thứ

Buổi

Môn

kiểm tra

Khối

Thời gian làm bài

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

 

 

30/12/2021

 

 

Năm

Chiều

 

Tin học

3

30 phút

14h00

14h30

4

30 phút

15h00

15h30

5

30 phút

16h00

16h30

 

Tiếng Anh

4

30 phút

14h00

14h30

5

30 phút

15h00

15h30

3

30 phút

16h00

16h30

31/01/2022

Sáu

Sáng

Khoa học

4;5

35 phút

8h00

8h35

Lịch sử & Địa lý

4;5

35 phút

8h45

9h20

Tiếng Việt

(Đọc +TLCH)

2;3;4;5

 

9h30

100% HS được đọc và TLCH

05/01/2022

Sáng

Toán (trắc nghiệm)

3;

4;

5

35 phút

7h45

8h20

Tiếng Việt

(Phần đọc hiểu)

35 phút

8h30

9h05

Toán (Tự luận)

40 phút

9h15

9h55

Tiếng Việt

(Phần viết)

40 phút

10h05

10h45

Chiều

Toán (trắc nghiệm)

1;2

35 phút

14h00

14h35

Toán (Tự luận)

40 phút

14h45

15h25

Tiếng Việt

(Phần viết)

40 phút

15h35

16h15

Đọc thành tiếng: Khối 1

 

16h20

100% HS được đọc

Đọc hiểu: Khối 2

35 phút

16h20

16h55

06/01/2022

Năm

CN

 

Chấm KTĐK

1;2;3;4;5

 

 

 

07/01/2022

Sáu

Sáng

 

Kiểm tra HS bất thường

1;2;3;4;5

 

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*Lưu ý: Nếu vì lí do khách quan như không may mất điện, giáo viên báo lại cho BGH và có kế hoạch kiểm tra ngay vào buổi tối hôm đó để đảm bảo thời gian tổ chức thi và đánh giá học sinh)

6. Công tác chấm, trả bài kiểm tra

- Đ/c Phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác chấm bài kiểm tra trực tuyến theo phân công, thực hiện đúng yêu cầu của công tác chấm bài;

- Giáo viên thực hiện chấm, trả bài, nhập điểm, lưu hồ sơ đúng quy định;

- Tổ trưởng chuyên môn thống nhất đáp án, biểu điểm, tổ chức chấm bài sau khi kiểm tra xong (Hoàn thành trong ngày 06/01/2022).

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức dạy học, đánh giá học sinh thực hiện Chương trình GDPT ứng phó COVID-19, năm học 2021 - 2022 của trường Tiểu học Hai Bà Trưng. Yêu cầu toàn thể CBQL,GV,NV, các tổ chuyên môn và các đoàn thể nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (Để b/c);

- Hiệu trưởng (để ph/d);

- Các tổ (Để th/h);

- Lưu: VT.

T/M BAN GIÁM HIỆU

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh