28/11/19  Hoạt động chuyên môn  96
Ngày 27 tháng 11 năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, trường tiểu học Hai Bà Trưng đã tổ chức thành công chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh qua phân môn Địa lý lớp 5.
 18/10/19  Hoạt động chuyên môn  222
Căn cứ Kế hoạch số 471/PGD&ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, Kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm non, phổ thông, năm học 2019-2020;