Căn cứ Kế hoạch số 471/PGD&ĐT ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, Kế hoạch BDTX cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên mầm non, phổ thông, năm học 2019-2020;
 09/10/19  Tin tức - Sự kiện  45
Sáng ngày 04/10/2019, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Hai Bà Trưng được long trọng tổ chức. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức nhằm để đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 đồng thời đề ra phương hướng và kế hoạch ...
 08/10/19  Hoạt động chuyên môn  11
Quy chế này ban hành dựa trên vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên và học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;
- Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một hoạt động gắn liền với hoạt động dạy và học, nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện.- Hướng học sinh vào các hoạt động tập thể có tổ chức, có mục đích giáo dục cụ thể.- Các hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, ...
 08/10/19  Hoạt động chuyên môn  10
Năm học: 2019-2020 Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua lồng ghép với cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và các cuộc vận động của ngành giáo dục Hà Nội; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng XD ...
 08/09/19  Tin tức - Sự kiện  25
          Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam về trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 toàn quốc năm học 2019-2020. Sáng ngày 6/9/2019, Trường Tiểu học Hai Bà Trưng đã tổ chức trao tặng mũ bảo hiểm cho 54 học ...