Thực hiện kế hoạch hoạt động giữa Liên đoàn Lao động và Chi cục Dân số KHHGĐ Thành phố Hà Nội về công tác dân số-KHHGĐ năm 2019, kế hoạch số 576/KH- BCĐ ngày 2/3/2017 của Ban chỉ đạo Dân số/ KHHGĐ thành phố,  Trường TH Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch triển khai như sau:
Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Thực hiện chỉ thị của PGD & ĐT huyện Phúc Thọ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học , năm học 2019 – 2020.Trường TH Hai Bà Trưng xây ...
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;Thực hiện Kế hoạch số 17 - KH/ĐU ngày 18 tháng 12 năm 2016 của Đảng bộ xã Phụng Thượng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ ...
Căn cứ Kế hoạch hoạt động đoàn xã Phụng Thượng năm 2019; Căn cứ kế hoạch năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Hai Bà Trưng;BCH chi đoàn trường TH Hai Bà Trưng xây dựng Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020 với các nội dung cụ thể như sau:
 28/11/19  Hoạt động chuyên môn  33
Ngày 27 tháng 11 năm 2019, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Phúc Thọ, trường tiểu học Hai Bà Trưng đã tổ chức thành công chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh qua phân môn Địa lý lớp 5.