• 20190423_171704
  • 20190423_17165252
  • f91eb1d074bc91e2c8ad
  • 20190423_171642
  • a1b58371461da343fa0c
  • 20181120_094031
  • 5eb5857d4011a54ffc00
Tin nổi bật
Tin nổi bật
        Thực hiện Thông báo số 26/TB-THHBT ngày 04 tháng 4 năm 2020, với tinh thần “Tạm ngừng đến trường nhưng không ngừng việc học”; hồi 20 giờ 00 phút ngày 05 tháng 4 năm 2020, CBQL, GV trường tiểu học Hai Bà Trưng đã tiến hành giao ban trực tuyến nhằm đánh giá hoạt động chuyên môn của nhà trường trong tháng 3/2020 và triển khai kế hoạch công ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1