• 20190423_171704
  • 20190423_17165252
  • f91eb1d074bc91e2c8ad
  • 20190423_171642
  • a1b58371461da343fa0c
  • 20181120_094031
  • 5eb5857d4011a54ffc00
Tin nổi bật
Tin nổi bật
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2020-2021
 UBND HUYỆNPHÚC THỌTRƯỜNG TH HAI BÀ TRƯNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 36/KH-THHBT Phụng Thượng, ngày  10 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔNNăm học 2020- 2021 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH1. Thuận lợi- Trường được xây dựng mới, phòng học, phòng làm việc được kiên cố, đủ về số lượng để tổ chức dạy học hai ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 12